BỘ SƯU TẬP - HÒA PHÁT - 190
Lọc

Kích thước

Màu sắc

  • Chì (47)
  • Xanh (11)
  • Trắng (21)

Thương hiệu

  • Hòa Phát (73)
  • Đại Hải Thành (4)
  • Ngô Gia (1)

Chất liệu

  • Sắt sơn tĩnh điện (75)
  • Gỗ công nghiệp MFC (5)

Giá bán

Tủ Sắt Văn Phòng

Tủ Hô Sơ TU7F

Giá bán: Liên hệ
Tủ Hô Sơ TU7F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ Hô Sơ TU4F

Giá bán: Liên hệ
Tủ Hô Sơ TU4F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt an toàn TU09K4C

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt an toàn TU09K4C
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ hồ sơ di động Hòa Phát MCF3K3

Giá bán: Liên hệ
Tủ hồ sơ di động Hòa Phát MCF3K3
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ hồ sơ di động Hòa Phát MCF3K2

Giá bán: Liên hệ
Tủ hồ sơ di động Hòa Phát MCF3K2
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ hồ sơ di động Hòa Phát MCF2

Giá bán: Liên hệ
Tủ hồ sơ di động Hòa Phát MCF2
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ hồ sơ di động Hòa Phát MCF1

Giá bán: Liên hệ
Tủ hồ sơ di động Hòa Phát MCF1
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
NEW

Tủ sắt ghép cao cấp TU88GCK

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt ghép cao cấp TU88GCK
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
NEW

Tủ sắt ghép cao cấp TU88S

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt ghép cao cấp TU88S
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
NEW

Tủ sắt ghép cao cấp TU88-7DB

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt ghép cao cấp TU88-7DB
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt ghép cao cấp TU88-7D

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt ghép cao cấp TU88-7D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt ghép cao cấp TU118-4D

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt ghép cao cấp TU118-4D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt ghép cao cấp TU118-7D

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt ghép cao cấp TU118-7D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt ghép cao cấp TU118-21D

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt ghép cao cấp TU118-21D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt ghép cao cấp TU118-12D

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt ghép cao cấp TU118-12D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt ghép cao cấp TU88-4D

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt ghép cao cấp TU88-4D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt treo chìa khóa TK200

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt treo chìa khóa TK200
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt treo chìa khóa TK100

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt treo chìa khóa TK100
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt treo chìa khóa TK60

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt treo chìa khóa TK60
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt đựng File TU2F

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt đựng File TU2F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt đựng File TU3F

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt đựng File TU3F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt đựng File TU15F

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt đựng File TU15F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt đựng File TU10F

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt đựng File TU10F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt Locker TU986

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt Locker TU986
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
0967758891
messenger icon zalo icon zalo icon