Lọc

Kích thước

 • 1200x600x750 (10)
 • 4800x1500x750 (2)
 • 6000x1500x750 (1)
 • 8000x1800x750 (2)
 • 3200x1400x750 (1)
 • 3600x1200x750 (2)
 • 2000x1000x750 (3)
 • 2400x1200x750 (1)

Màu sắc

 • Nhiều màu (3)
 • Đen - Trắng (3)
 • Nâu - Đen (2)
 • Vàng Sồi (3)
 • Nâu (10)
 • Đen (1)

Thương hiệu

 • Đại Hải Thành (22)

Chất liệu

 • Gỗ công nghiệp MFC (22)

Giá bán

BÀN HỌP HIỆN ĐẠI CHÂN GỖ

BÀN HỌP HIỆN ĐẠI CHÂN GỖ

Bàn họp Kante 3m6 KT-02C3614

Giá bán: Liên hệ
Bàn họp Kante 3m6 KT-02C3614
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn họp Kante 2m4 KT-04C2411

Giá bán: Liên hệ
Bàn họp Kante 2m4 KT-04C2411
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Họp Đại Hải Thành Ben 16 người 3m6 BH16

Giá bán: Liên hệ
Bàn Họp Đại Hải Thành Ben 16 người 3m6 BH16
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Họp Đại Hải Thành Ben 12 người 3m2 BH15

Giá bán: Liên hệ
Bàn Họp Đại Hải Thành Ben 12 người 3m2 BH15
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Họp Đại Hải Thành Ben 6 người 2m BH14

Giá bán: Liên hệ
Bàn Họp Đại Hải Thành Ben 6 người 2m BH14
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Họp Đại Hải Thành Lock 12 người 3m5 BH08

Giá bán: Liên hệ
Bàn Họp Đại Hải Thành Lock 12 người 3m5 BH08
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Họp Đại Hải Thành Bon 12 người 3m5 BH05

Giá bán: Liên hệ
Bàn Họp Đại Hải Thành Bon 12 người 3m5 BH05
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Họp Đại Hải Thành Bon 8 người 2m4 BH04

Giá bán: Liên hệ
Bàn Họp Đại Hải Thành Bon 8 người 2m4 BH04
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Họp Đại Hải Thành Lan 16 người 4m5 BH06

Giá bán: Liên hệ
Bàn Họp Đại Hải Thành Lan 16 người 4m5 BH06
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Họp Đại Hải Thành Min 20 người 4.8m BH17

Giá bán: Liên hệ
Bàn Họp Đại Hải Thành Min 20 người 4.8m BH17
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Họp Đại Hải Thành Lan 22 người 6m BH07

Giá bán: Liên hệ
Bàn Họp Đại Hải Thành Lan 22 người 6m BH07
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Họp Đại Hải Thành Lock 26 người 8m BH09

Giá bán: Liên hệ
Bàn Họp Đại Hải Thành Lock 26 người 8m BH09
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Họp Đại Hải Thành Min 30 người 8m BH18

Giá bán: Liên hệ
Bàn Họp Đại Hải Thành Min 30 người 8m BH18
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD12

Giá bán: Liên hệ
Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD12
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD11

Giá bán: Liên hệ
Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD11
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD06

Giá bán: Liên hệ
Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD06
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD05

Giá bán: Liên hệ
Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD05
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD04

Giá bán: Liên hệ
Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD04
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD03

Giá bán: Liên hệ
Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD03
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD02

Giá bán: Liên hệ
Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD02
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD01

Giá bán: Liên hệ
Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD01
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn phòng họp hiện đại LUX051

Giá bán: Liên hệ
Bàn phòng họp hiện đại LUX051
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
0967758891
messenger icon zalo icon zalo icon