BỘ SƯU TẬP - HÒA PHÁT - 190
Lọc

Kích thước

  • 1600x800x750 (8)
  • 1400x700x750 (6)

Màu sắc

  • Nâu Cánh Gián (13)
  • Vàng - Nâu (1)

Thương hiệu

  • Hòa Phát (14)

Chất liệu

  • Gỗ công nghiệp sơn PU (13)
  • Gỗ Veneer (1)

Giá bán

Bàn Trưởng Phòng Hòa Phát sơn PU

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600F

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600L

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600L
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600E

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600E
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600T

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600T
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600N

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600N
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600M

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600M
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600H

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600H
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400G

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400G
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400B

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400B
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400D

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400C

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400C
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400L

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400L
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400A

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400A
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn trưởng phòng ET1600V1

Giá bán: Liên hệ
Bàn trưởng phòng ET1600V1
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
0967758891
messenger icon zalo icon zalo icon