Lọc

Kích thước

 • 1800x400x2000 (9)
 • 1350x400x2000 (5)
 • 1350x450x2000 (8)
 • 900x400x2000 (9)
 • 2200x530x2000 (1)
 • 2000x400x2000 (1)
 • 1800x450x2000 (1)
 • 800x400x800 (1)
 • 800x400x1000 (1)
 • 1750x450x2000 (1)
 • 1850x450x1850 (1)
 • 1200x400x2000 (1)
 • 2000x450x2000 (1)

Màu sắc

 • Nâu Cánh Gián (34)
 • Vàng - Nâu (6)

Thương hiệu

 • Đại Hải Thành (40)

Chất liệu

 • Gỗ công nghiệp MFC (22)
 • Gỗ Veneer (6)
 • Gỗ công nghiệp sơn PU (12)

Giá bán

TỦ GIÁM ĐỐC

Tủ tài liệu văn phòng FC-180M

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng FC-180M
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng DC1350H12

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng DC1350H12
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng DC1350H1

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng DC1350H1
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng FCM-180

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng FCM-180
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng FCM-270

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng FCM-270
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng FCC-180

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng FCC-180
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng FCC-270

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng FCC-270
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng FC940C

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng FC940C
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng FC2200H2

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng FC2200H2
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng FC1840M

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng FC1840M
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng FC1800H6

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng FC1800H6
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng FC-M90

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng FC-M90
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng FC-M135R

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng FC-M135R
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng FC-M135L

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng FC-M135L
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng FC-C90

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng FC-C90
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng FC-C135R

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng FC-C135R
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng FC-C135L

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng FC-C135L
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng FC-135H5

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng FC-135H5
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng FC-135H10

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng FC-135H10
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng DC220V2

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng DC220V2
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng DC1840V5

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng DC1840V5
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng DC1840V1

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng DC1840V1
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu văn phòng DC1350V1-A

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu văn phòng DC1350V1-A
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ CN sơn PU DC8040H1

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ CN sơn PU DC8040H1
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
0967758891
messenger icon zalo icon zalo icon