BỘ SƯU TẬP - HÒA PHÁT - 190
Lọc

Kích thước

Màu sắc

  • Đen (25)
  • Đen - Đỏ (4)
  • Xanh - Đen (3)

Thương hiệu

  • Hòa Phát (32)

Chất liệu

  • Bọc vải lưới (27)
  • Gỗ công nghiệp sơn PU (3)
  • Gỗ công nghiệp MFC (1)
  • Tựa lưới đệm bọc vải (1)

Giá bán

Ghế Lưới Cao Cấp Hòa Phát

Ghế lưới nhân viên cao cấp GL217

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới nhân viên cao cấp GL217
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới nhân viên cao cấp GL208

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới nhân viên cao cấp GL208
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới nhân viên cao cấp GL201

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới nhân viên cao cấp GL201
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới nhân viên cao cấp GL117

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới nhân viên cao cấp GL117
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới nhân viên cao cấp GL112

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới nhân viên cao cấp GL112
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới nhân viên cao cấp GL110

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới nhân viên cao cấp GL110
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới nhân viên cao cấp GL109

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới nhân viên cao cấp GL109
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới nhân viên cao cấp GL104

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới nhân viên cao cấp GL104
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới nhân viên cao cấp GL101K

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới nhân viên cao cấp GL101K
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL330

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL330
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL329

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL329
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL328

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL328
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL327

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL327
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL326

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL326
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL324

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL324
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL323

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL323
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL322

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL322
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL321

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL321
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL320

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL320
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL318

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL318
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL316

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL316
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL315

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL315
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL309

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL309
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL307

Giá bán: Liên hệ
Ghế lưới lãnh đạo cao cấp GL307
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
0967758891
messenger icon zalo icon zalo icon