NỘI THẤT Y TẾ
Lọc

Kích thước

 • 700x450x950 (1)
 • 650x450x1850 (1)
 • 800x400x1600 (1)
 • 400x380x870 (1)
 • 600x525x900 (1)
 • 1920x580x542 (1)
 • 1800x688x410 (1)
 • 1200x600x750 (3)
 • 400x500x400 (1)
 • 2160x700x1700 (1)
 • 670x450x650 (1)
 • 1900x650x600 (1)
 • 1500x765x1140 (1)
 • 1800x650x800 (1)
 • 2000x650x800 (1)

Màu sắc

 • Ghi - Chì (17)

Thương hiệu

 • Đại Hải Thành (17)

Chất liệu

 • Inox (15)
 • Gỗ công nghiệp MFC (1)

Giá bán

NỘI THẤT Y TẾ

NỘI THẤT Y TẾ

Xe Đẩy Y Tế XED01

Giá bán: Liên hệ
Xe Đẩy Y Tế XED01
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Xe Đẩy Y Tế XE3T01I

Giá bán: Liên hệ
Xe Đẩy Y Tế XE3T01I
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ Y Tế TYT02

Giá bán: Liên hệ
Tủ Y Tế TYT02
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ Y Tế TYT01

Giá bán: Liên hệ
Tủ Y Tế TYT01
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Giường Sơ Sinh GSS01I

Giá bán: Liên hệ
Giường Sơ Sinh GSS01I
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế Y Tế GG01I

Giá bán: Liên hệ
Ghế Y Tế GG01I
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế Phòng Chờ GPC02-3-CT

Giá bán: Liên hệ
Ghế Phòng Chờ GPC02-3-CT
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế GDQ01

Giá bán: Liên hệ
Ghế GDQ01
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế Đẩu Quay Có Tựa GDQ02

Giá bán: Liên hệ
Ghế Đẩu Quay Có Tựa GDQ02
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Cọc Truyền Y Tế CT01

Giá bán: Liên hệ
Cọc Truyền Y Tế CT01
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bục Lên Xuống Inox BLX

Giá bán: Liên hệ
Bục Lên Xuống Inox BLX
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bộ Xe Đẩy Cáng XDC01

Giá bán: Liên hệ
Bộ Xe Đẩy Cáng XDC01
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Tít BTYT01I

Giá bán: Liên hệ
Bàn Tít BTYT01I
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Siêu Âm BSA01

Giá bán: Liên hệ
Bàn Siêu Âm BSA01
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Khám Sản BKSID16

Giá bán: Liên hệ
Bàn Khám Sản BKSID16
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Khám Bệnh BKB02

Giá bán: Liên hệ
Bàn Khám Bệnh BKB02
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Khám Bệnh BKB01

Giá bán: Liên hệ
Bàn Khám Bệnh BKB01
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
0967758891
messenger icon zalo icon zalo icon