Lọc

Kích thước

 • 1600x800x750 (8)
 • 1400x700x750 (6)
 • 2000x1000x750 (6)
 • 1200x600x750 (3)
 • 1800x900x750 (22)
 • 3200x1200x750 (2)
 • 3000x2000x750 (1)
 • 3000x1200x750 (1)
 • 2400x1150x750 (1)

Màu sắc

 • Nâu Cánh Gián (36)
 • Vàng - Nâu (15)

Thương hiệu

 • Đại Hải Thành (51)

Chất liệu

 • Gỗ công nghiệp sơn PU (35)
 • Gỗ Veneer (15)

Giá bán

BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU & VENEER

BÀN LÃNH ĐẠO SƠN PU & VENEER

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600E

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600E
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400G

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400G
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400B

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400B
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600F

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Lãnh Đạo sơn PU DT1890H35, DT2010H35

Giá bán: Liên hệ
Bàn Lãnh Đạo sơn PU DT1890H35, DT2010H35
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600L

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600L
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Lãnh Đạo ET1600K

Giá bán: Liên hệ
Bàn Lãnh Đạo ET1600K
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600I

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600I
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600T

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600T
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600N

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600N
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600M

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600M
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600H

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1600H
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400D

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400C

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cấp trung sơn PU ET1400C
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn trưởng phòng ET1400A

Giá bán: Liên hệ
Bàn trưởng phòng ET1400A
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo Đại Hải Thành ED-02

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo Đại Hải Thành ED-02
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H5

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H5
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn giám đốc DT2010H12

Giá bán: Liên hệ
Bàn giám đốc DT2010H12
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H5

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H5
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H37

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H37
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H4

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H4
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H43

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H43
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H36

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H36
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H3

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H3
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
0967758891
messenger icon zalo icon zalo icon