Lọc

Kích thước

  • 1200x500x750 (7)
  • 1500X500X750 (5)
  • 2000x500x750 (2)
  • 1800x500x750 (1)

Màu sắc

  • Nâu (10)
  • Chì (3)
  • Nâu - Xanh (2)

Thương hiệu

  • Đại Hải Thành (15)

Chất liệu

  • Gỗ công nghiệp MFC (14)
  • Gỗ tự nhiên (1)

Giá bán

BÀN HỘI TRƯỜNG

Bàn Hội Trường Đại Hải Thành BHT12DH3

Giá bán: Liên hệ
Bàn Hội Trường Đại Hải Thành BHT12DH3
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Hội Trường Đại Hải Thành BHT15LH2

Giá bán: Liên hệ
Bàn Hội Trường Đại Hải Thành BHT15LH2
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Hội Trường Đại Hải Thành HP2050D

Giá bán: Liên hệ
Bàn Hội Trường Đại Hải Thành HP2050D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Hội Trường Đại Hải Thành SV2050D

Giá bán: Liên hệ
Bàn Hội Trường Đại Hải Thành SV2050D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Hội Trường Đại Hải Thành BHT15DH2

Giá bán: Liên hệ
Bàn Hội Trường Đại Hải Thành BHT15DH2
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Hội Trường Đại Hải Thành BHT15DH4

Giá bán: Liên hệ
Bàn Hội Trường Đại Hải Thành BHT15DH4
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Hội Trường Đại Hải Thành BHT15LH2

Giá bán: Liên hệ
Bàn Hội Trường Đại Hải Thành BHT15LH2
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Hội Trường Đại Hải Thành SV1550D

Giá bán: Liên hệ
Bàn Hội Trường Đại Hải Thành SV1550D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Hội Trường Đại Hải Thành HP1850D

Giá bán: Liên hệ
Bàn Hội Trường Đại Hải Thành HP1850D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Hội Trường Đại Hải Thành SV1250L

Giá bán: Liên hệ
Bàn Hội Trường Đại Hải Thành SV1250L
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Hội Trường Đại Hải Thành HP1250L

Giá bán: Liên hệ
Bàn Hội Trường Đại Hải Thành HP1250L
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Hội Trường Đại Hải Thành BHT12DV1

Giá bán: Liên hệ
Bàn Hội Trường Đại Hải Thành BHT12DV1
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Hội Trường Đại Hải Thành BHT12DV2

Giá bán: Liên hệ
Bàn Hội Trường Đại Hải Thành BHT12DV2
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Hội Trường Đại Hải Thành BHT02

Giá bán: Liên hệ
Bàn Hội Trường Đại Hải Thành BHT02
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Hội Trường Đại Hải Thành BHT01

Giá bán: Liên hệ
Bàn Hội Trường Đại Hải Thành BHT01
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
0967758891
messenger icon zalo icon zalo icon