Lọc

Kích thước

 • 1200x600x750 (3)
 • 900x400x1800 (1)
 • 1350x400x1960 (1)
 • 1796x400x1960 (3)
 • 900x400x1960 (1)
 • 1200x400x1980 (2)
 • 800x400x1980 (3)
 • 1200x400x855 (1)
 • 800x400x855 (2)
 • 1200x410x855 (1)
 • 800x400x690 (1)
 • 800x400x1960 (4)
 • 1200x400x1960 (4)
 • 1800x400x2000 (3)
 • 1600x400x2000 (1)
 • 1200x400x2000 (3)
 • 800x400x2000 (4)
 • 1350x400x2000 (1)
 • 900x400x2000 (1)
 • 900x450x1850 (6)
 • 1400x450x1850 (1)
 • 900x400x900 (7)
 • 1000x450x1850 (2)
 • 800x450x1850 (1)
 • 450x450x1850 (1)
 • 400x450x1850 (3)
 • 650x450x1850 (1)
 • 500x650x1000 (2)
 • 400x450x1350 (1)
 • 400x450x900 (1)
 • 1200x400x900 (2)
 • 1000x550x1850 (1)

Màu sắc

 • Ghi (30)
 • Ghi - Chì (6)
 • Trắng sữa (6)
 • Nâu - Trắng (9)
 • Vàng - Xanh (6)
 • Nhiều màu (12)

Thương hiệu

 • Đại Hải Thành (69)

Chất liệu

 • Gỗ công nghiệp MFC (38)
 • Sắt sơn tĩnh điện (31)

Giá bán

TỦ TÀI LIỆU

TỦ SẮT 20 CÁNH TS08

Giá bán: Liên hệ
TỦ SẮT 20 CÁNH TS08
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt ghép cao cấp TU118-7D

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt ghép cao cấp TU118-7D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

TS982-2K

Giá bán: Liên hệ
TS982-2K
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Royal HR1800-2B

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Royal HR1800-2B
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Royal HR1960-3B

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Royal HR1960-3B
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Royal HR1960-3K

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Royal HR1960-3K
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Royal HR1960-2B

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Royal HR1960-2B
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Royal HR1960-4B

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Royal HR1960-4B
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Royal HR860

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Royal HR860
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Luxury LUX1960-3B2

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Luxury LUX1960-3B2
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Luxury LUX1960-3B1

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Luxury LUX1960-3B1
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Luxury LUX1960-2B3

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Luxury LUX1960-2B3
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Luxury LUX1960-2B2

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Luxury LUX1960-2B2
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Luxury LUX1960-2B1

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Luxury LUX1960-2B1
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Luxury LUX850-3T2

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Luxury LUX850-3T2
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Luxury LUX850-2T2

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Luxury LUX850-2T2
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Luxury LUX850-2T1

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Luxury LUX850-2T1
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Luxury LUX850-3T1

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp Luxury LUX850-3T1
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp SV802D

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp SV802D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp SV1960KG

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp SV1960KG
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp SV1960-3B

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp SV1960-3B
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp SV1960D

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp SV1960D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp SV1960-3BK

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp SV1960-3BK
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ tài liệu gỗ công nghiệp SV1960G

Giá bán: Liên hệ
Tủ tài liệu gỗ công nghiệp SV1960G
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
0967758891
messenger icon zalo icon zalo icon