BỘ SƯU TẬP - HÒA PHÁT - 190
Lọc

Kích thước

 • 1200x600x750 (3)

Màu sắc

 • Ghi - Chì (2)
 • Trắng sữa (9)
 • Đen - Trắng (2)
 • Đen - Cam (2)
 • Nâu - Trắng (1)
 • Nhiều màu (2)
 • Nâu (15)
 • Vàng - Xanh (2)

Thương hiệu

 • Đại Hải Thành (3)
 • Hòa Phát (32)

Chất liệu

 • Gỗ công nghiệp MFC (28)
 • Bọc vải lưới (1)
 • Gỗ công nghiệp sơn PU (2)
 • Gỗ Veneer (4)

Giá bán

Hộc - Tủ Phụ

Hộc di động 3 ngăn HPM3D

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động 3 ngăn HPM3D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động 3 ngăn HPM3D

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động 3 ngăn HPM3D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động 3 ngăn ATM3D

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động 3 ngăn ATM3D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động 3 ngăn kéo ATM3D1

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động 3 ngăn kéo ATM3D1
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động 2 ngăn LEM1D1F

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động 2 ngăn LEM1D1F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc Di Động Hòa Phát LEM3D

Giá bán: Liên hệ
Hộc Di Động Hòa Phát LEM3D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động NTM1D1F

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động NTM1D1F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động NTM3D

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động NTM3D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động LUXM3D

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động LUXM3D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động 3 ngăn HRM3D

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động 3 ngăn HRM3D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động HRM1D1F

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động HRM1D1F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc cố định 3 ngăn HRH3D

Giá bán: Liên hệ
Hộc cố định 3 ngăn HRH3D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động sơn PU M1D1F

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động sơn PU M1D1F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động sơn PU M3D

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động sơn PU M3D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động sơn PU M1D1O

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động sơn PU M1D1O
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc cố định Hòa Phát M3DV2

Giá bán: Liên hệ
Hộc cố định Hòa Phát M3DV2
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc Bàn Hòa Phát M3DV1

Giá bán: Liên hệ
Hộc Bàn Hòa Phát M3DV1
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc cố định 2 ngăn kéo HRH1D1F

Giá bán: Liên hệ
Hộc cố định 2 ngăn kéo HRH1D1F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ phụ cố định Hòa Phát HRTP02BX

Giá bán: Liên hệ
Tủ phụ cố định Hòa Phát HRTP02BX
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ phụ cố định Hòa Phát HRTP02

Giá bán: Liên hệ
Tủ phụ cố định Hòa Phát HRTP02
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ phụ di động Hòa Phát TP06H2

Giá bán: Liên hệ
Tủ phụ di động Hòa Phát TP06H2
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ phụ Hòa Phát TPV3

Giá bán: Liên hệ
Tủ phụ Hòa Phát TPV3
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ phụ giám đốc Hòa Phát TP05

Giá bán: Liên hệ
Tủ phụ giám đốc Hòa Phát TP05
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ phụ di động Hòa Phát TP04

Giá bán: Liên hệ
Tủ phụ di động Hòa Phát TP04
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
0967758891
messenger icon zalo icon zalo icon