Lọc

Kích thước

 • 1200x600x750 (3)
 • 900x450x1850 (6)
 • 1400x450x1850 (1)
 • 900x400x900 (7)
 • 1000x450x1850 (2)
 • 800x450x1850 (1)
 • 450x450x1850 (1)
 • 400x450x1850 (3)
 • 650x450x1850 (1)
 • 500x650x1000 (2)
 • 400x450x1350 (1)
 • 400x450x900 (1)
 • 1200x400x900 (2)
 • 1000x550x1850 (1)

Màu sắc

 • Ghi (30)
 • Ghi - Chì (2)

Thương hiệu

 • Đại Hải Thành (32)

Chất liệu

 • Gỗ công nghiệp MFC (1)
 • Sắt sơn tĩnh điện (31)

Giá bán

TỦ TÀI LIỆU SẮT

TỦ SẮT 20 CÁNH TS08

Giá bán: Liên hệ
TỦ SẮT 20 CÁNH TS08
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt ghép cao cấp TU118-7D

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt ghép cao cấp TU118-7D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

TS982-2K

Giá bán: Liên hệ
TS982-2K
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt Nội Thất TS03B

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt Nội Thất TS03B
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt Nội Thất TL05

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt Nội Thất TL05
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt Nội Thất TS01-KV

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt Nội Thất TS01-KV
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

TỦ SẮT NỘI THẤT TS03D

Giá bán: Liên hệ
TỦ SẮT NỘI THẤT TS03D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

TỦ SẮT NỘI THẤT TS11

Giá bán: Liên hệ
TỦ SẮT NỘI THẤT TS11
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

TỦ SẮT TS03

Giá bán: Liên hệ
TỦ SẮT TS03
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

TỦ SẮT TS04

Giá bán: Liên hệ
TỦ SẮT TS04
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ hồ sơ sắt TS07

Giá bán: Liên hệ
Tủ hồ sơ sắt TS07
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

TỦ SẮT TS12

Giá bán: Liên hệ
TỦ SẮT TS12
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

TỦ SẮT TS13

Giá bán: Liên hệ
TỦ SẮT TS13
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

TỦ SẮT TS14

Giá bán: Liên hệ
TỦ SẮT TS14
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

TỦ SẮT TS16

Giá bán: Liên hệ
TỦ SẮT TS16
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

TỦ SẮT TS19B

Giá bán: Liên hệ
TỦ SẮT TS19B
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

TỦ SẮT TS13+1

Giá bán: Liên hệ
TỦ SẮT TS13+1
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

TỦ SẮT VĂN PHÒNG HIỆN ĐẠI TS982-3KD

Giá bán: Liên hệ
TỦ SẮT VĂN PHÒNG HIỆN ĐẠI TS982-3KD
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

TỦ SẮT LOCKER TS981-2K

Giá bán: Liên hệ
TỦ SẮT LOCKER TS981-2K
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt đựng File TU3F

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt đựng File TU3F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt đựng File TU7F

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt đựng File TU7F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt đựng File TU15F

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt đựng File TU15F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt đựng File TU10F

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt đựng File TU10F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
NEW

Tủ sắt ghép cao cấp TU88GCK

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt ghép cao cấp TU88GCK
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
0967758891
messenger icon zalo icon zalo icon