BỘ SƯU TẬP - HÒA PHÁT - 190
Lọc

Kích thước

Màu sắc

  • Chì (10)
  • Trắng (9)
  • Xanh (2)

Thương hiệu

  • Hòa Phát (16)
  • Đại Hải Thành (3)
  • Ngô Gia (1)

Chất liệu

  • Sắt sơn tĩnh điện (19)
  • Gỗ công nghiệp MFC (3)

Giá bán

Tủ Sắt Hiện Đại

Tủ sắt văn phòng hiện đại TU982-3KD

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại TU982-3KD
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại TU981-3KD

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại TU981-3KD
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại TU12D

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại TU12D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại TU88SD

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại TU88SD
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại TU118GD

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại TU118GD
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại TU06BD

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại TU06BD
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại TU06AD

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại TU06AD
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại TU3FD

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại TU3FD
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại TU12NKD

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại TU12NKD
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại TU12AD

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại TU12AD
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại TU09K7D

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại TU09K7D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại TU09K6D

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại TU09K6D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại TU09K5D

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại TU09K5D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại TU09K4D

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại TU09K4D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại TU09K3GD

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại TU09K3GD
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại TU09K3D

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại TU09K3D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại TU09K2D

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại TU09K2D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại TU09D

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại TU09D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại TUTP01D

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại TUTP01D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại HS5DT

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại HS5DT
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ sắt văn phòng hiện đại HS2D

Giá bán: Liên hệ
Tủ sắt văn phòng hiện đại HS2D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ Hòa Phát TU09F

Giá bán: Liên hệ
Tủ Hòa Phát TU09F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Ngô Gia
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
0967758891
messenger icon zalo icon zalo icon