Lọc

Kích thước

 • 2000x1000x750 (6)
 • 3000x1200x750 (1)
 • 3600x1200x750 (2)
 • 2400x1200x750 (9)
 • 1200x600x750 (2)
 • 4500x1400x750 (1)
 • 3600x1400x750 (2)
 • 2000x2000x760 (2)

Màu sắc

 • Nâu (6)
 • Nâu - Trắng (2)
 • Nhiều màu (12)
 • Đen - Trắng (1)
 • Nâu - Đen (1)
 • Chì (1)
 • Đen (1)
 • Trắng (1)

Thương hiệu

 • Đại Hải Thành (25)

Chất liệu

 • Gỗ công nghiệp MFC (25)

Giá bán

BÀN HỌP HIỆN ĐẠI CHÂN SẮT

BÀN HỌP HIỆN ĐẠI CHÂN SẮT
HOT SALE

BÀN HỌP CHÂN SẮT 2M CS03

Giá bán: Liên hệ
BÀN HỌP CHÂN SẮT 2M CS03
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
HOT SALE

BÀN HỌP CHÂN SẮT 2M CS02

Giá bán: Liên hệ
BÀN HỌP CHÂN SẮT 2M CS02
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
HOT SALE

BÀN HỌP CHÂN SẮT 2M CS01

Giá bán: Liên hệ
BÀN HỌP CHÂN SẮT 2M CS01
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
NEW HOT

Bàn họp Krava 3m KRA3012

Giá bán: Liên hệ
Bàn họp Krava 3m KRA3012
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn họp Eos 3m6 EV3612D

Giá bán: Liên hệ
Bàn họp Eos 3m6 EV3612D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
NEW HOT

Bàn họp Ankeni 2m4 H930-2412

Giá bán: Liên hệ
Bàn họp Ankeni 2m4 H930-2412
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
NEW HOT

Bàn họp Gaia 2m4 GA2412T

Giá bán: Liên hệ
Bàn họp Gaia 2m4 GA2412T
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn họp Atlas 3m6 AT3612D

Giá bán: Liên hệ
Bàn họp Atlas 3m6 AT3612D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn họp Atlas 2m4 AT2412T

Giá bán: Liên hệ
Bàn họp Atlas 2m4 AT2412T
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn họp Ankeni 2m8 AKN-M2812

Giá bán: Liên hệ
Bàn họp Ankeni 2m8 AKN-M2812
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Họp Chân Sắt Robin 8 người 2m4 BH13

Giá bán: Liên hệ
Bàn Họp Chân Sắt Robin 8 người 2m4 BH13
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
NEW

Bàn Họp Chân Sắt Luv 8 người 2m4 BH12

Giá bán: Liên hệ
Bàn Họp Chân Sắt Luv 8 người 2m4 BH12
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
HOT

Bàn Họp Chân Sắt Kunka 8 người 2m4 BH10

Giá bán: Liên hệ
Bàn Họp Chân Sắt Kunka 8 người 2m4 BH10
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Họp Đại Hải Thành Gon 16 người 4m5 BH03

Giá bán: Liên hệ
Bàn Họp Đại Hải Thành Gon 16 người 4m5 BH03
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Họp Đại Hải Thành Gon 12 người 3m6 BH02

Giá bán: Liên hệ
Bàn Họp Đại Hải Thành Gon 12 người 3m6 BH02
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Họp Đại Hải Thành Gon 8 người 2m4 BH01

Giá bán: Liên hệ
Bàn Họp Đại Hải Thành Gon 8 người 2m4 BH01
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD17

Giá bán: Liên hệ
Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD17
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD16

Giá bán: Liên hệ
Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD16
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD15

Giá bán: Liên hệ
Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD15
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD14

Giá bán: Liên hệ
Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD14
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD13

Giá bán: Liên hệ
Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD13
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD10

Giá bán: Liên hệ
Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD10
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD09

Giá bán: Liên hệ
Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD09
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD08

Giá bán: Liên hệ
Bàn Phòng Họp Hiện Đại BHD08
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
0967758891
messenger icon zalo icon zalo icon