Lọc

Kích thước

 • 420x500x620 (19)
 • 600x500x670 (1)
 • 1200x400x660 (7)
 • 1200x400x750 (1)
 • 1200x450x660 (1)
 • 1400x400x660 (2)
 • 1600x500x660 (1)
 • 800x400x800 (1)
 • 1200x450x1000 (1)

Màu sắc

 • Nâu Cánh Gián (13)
 • Nhiều màu (16)
 • Vàng - Nâu (5)

Thương hiệu

 • Đại Hải Thành (34)

Chất liệu

 • Gỗ Veneer (7)
 • Gỗ công nghiệp sơn PU (9)
 • Gỗ công nghiệp MFC (18)

Giá bán

HỘC - TỦ PHỤ

Hộc Bàn M3DV1

Giá bán: Liên hệ
Hộc Bàn M3DV1
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc cố định M3DV2

Giá bán: Liên hệ
Hộc cố định M3DV2
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động sơn PU M1D1O

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động sơn PU M1D1O
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động sơn PU M3D

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động sơn PU M3D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động sơn PU M1D1F

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động sơn PU M1D1F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động NTM3D

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động NTM3D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động 2 ngăn LEM1D1F

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động 2 ngăn LEM1D1F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc Di Động LEM3D

Giá bán: Liên hệ
Hộc Di Động LEM3D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động 3 ngăn ATM3D

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động 3 ngăn ATM3D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc Tủ Di Động The One NTM3D

Giá bán: Liên hệ
Hộc Tủ Di Động The One NTM3D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc Di Động - Hộc Treo HPM1D1F

Giá bán: Liên hệ
Hộc Di Động - Hộc Treo HPM1D1F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động LUXM3D

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động LUXM3D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động 3 ngăn HRM3D

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động 3 ngăn HRM3D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc di động HRM1D1F

Giá bán: Liên hệ
Hộc di động HRM1D1F
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc cố định 3 ngăn HRH3D

Giá bán: Liên hệ
Hộc cố định 3 ngăn HRH3D
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc tủ văn phòng MC-02

Giá bán: Liên hệ
Hộc tủ văn phòng MC-02
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc tủ văn phòng MC-01

Giá bán: Liên hệ
Hộc tủ văn phòng MC-01
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc tủ văn phòng M3D-V2

Giá bán: Liên hệ
Hộc tủ văn phòng M3D-V2
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Hộc tủ văn phòng M3D-V1

Giá bán: Liên hệ
Hộc tủ văn phòng M3D-V1
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ phụ cố định HRTP02

Giá bán: Liên hệ
Tủ phụ cố định HRTP02
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ phụ cố định HRTP02BX

Giá bán: Liên hệ
Tủ phụ cố định HRTP02BX
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ phụ di động TP06H2

Giá bán: Liên hệ
Tủ phụ di động TP06H2
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ phụ TPV3

Giá bán: Liên hệ
Tủ phụ TPV3
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Tủ phụ giám đốc TP05

Giá bán: Liên hệ
Tủ phụ giám đốc TP05
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Đại Hải Thành
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
0967758891
messenger icon zalo icon zalo icon