BỘ SƯU TẬP - HÒA PHÁT - 190
Lọc

Kích thước

Màu sắc

 • Đen (33)
 • Nhiều màu (1)
 • Xanh (19)
 • Đỏ (4)
 • Xanh - Đen (1)

Thương hiệu

 • Hòa Phát (58)

Chất liệu

 • Gỗ công nghiệp MFC (13)
 • Tựa nhựa đệm bọc vải (3)
 • Bọc vải (10)
 • Bọc da công nghiệp (1)
 • Bọc da cao cấp (12)
 • Tựa lưới đệm bọc da (1)
 • Tựa lưới đệm mút (11)
 • Bọc vải lưới (7)

Giá bán

Ghế Phòng Họp Hòa Phát

Ghế phòng họp cao cấp GH GH06

Giá bán: Liên hệ
Ghế phòng họp cao cấp GH GH06
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế phòng họp VT532BX

Giá bán: Liên hệ
Ghế phòng họp VT532BX
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế phòng họp VT532B

Giá bán: Liên hệ
Ghế phòng họp VT532B
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế phòng họp VT532

Giá bán: Liên hệ
Ghế phòng họp VT532
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế phòng họp VT3B

Giá bán: Liên hệ
Ghế phòng họp VT3B
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế phòng họp VT3

Giá bán: Liên hệ
Ghế phòng họp VT3
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế phòng họp VT2

Giá bán: Liên hệ
Ghế phòng họp VT2
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế phòng họp VT1K

Giá bán: Liên hệ
Ghế phòng họp VT1K
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế phòng họp VT1

Giá bán: Liên hệ
Ghế phòng họp VT1
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế họp chân quỳ SL9700M

Giá bán: Liên hệ
Ghế họp chân quỳ SL9700M
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế họp chân quỳ SL926

Giá bán: Liên hệ
Ghế họp chân quỳ SL926
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế họp chân quỳ SL904

Giá bán: Liên hệ
Ghế họp chân quỳ SL904
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế họp chân quỳ SL903

Giá bán: Liên hệ
Ghế họp chân quỳ SL903
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế họp chân quỳ SL901

Giá bán: Liên hệ
Ghế họp chân quỳ SL901
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế họp chân quỳ SL811M

Giá bán: Liên hệ
Ghế họp chân quỳ SL811M
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế họp chân quỳ SL721M

Giá bán: Liên hệ
Ghế họp chân quỳ SL721M
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế họp chân quỳ SL719M

Giá bán: Liên hệ
Ghế họp chân quỳ SL719M
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế họp chân quỳ SL718M

Giá bán: Liên hệ
Ghế họp chân quỳ SL718M
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế họp chân quỳ SL712S

Giá bán: Liên hệ
Ghế họp chân quỳ SL712S
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế họp chân quỳ SL711S

Giá bán: Liên hệ
Ghế họp chân quỳ SL711S
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế họp chân quỳ SL710S

Giá bán: Liên hệ
Ghế họp chân quỳ SL710S
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế họp chân quỳ SL607

Giá bán: Liên hệ
Ghế họp chân quỳ SL607
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế họp chân quỳ SL606

Giá bán: Liên hệ
Ghế họp chân quỳ SL606
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Ghế họp chân quỳ SL603M

Giá bán: Liên hệ
Ghế họp chân quỳ SL603M
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
0967758891
messenger icon zalo icon zalo icon