BỘ SƯU TẬP - HÒA PHÁT - 190
Lọc

Kích thước

 • 2000x1000x750 (6)
 • 1800x900x750 (21)
 • 3200x1200x750 (2)
 • 3000x2000x750 (1)
 • 3000x1200x750 (1)
 • 2400x1150x750 (1)
 • 1200x600x750 (1)

Màu sắc

 • Nâu Cánh Gián (18)
 • Vàng - Nâu (15)

Thương hiệu

 • Hòa Phát (33)

Chất liệu

 • Gỗ công nghiệp sơn PU (16)
 • Gỗ công nghiệp MFC (6)
 • Gỗ Veneer (11)

Giá bán

Bàn Giám Đốc Hòa Phát sơn PU và Veneer

Bàn Lãnh Đạo Hòa Phát sơn PU DT1890H35, DT2010H35

Giá bán: Liên hệ
Bàn Lãnh Đạo Hòa Phát sơn PU DT1890H35, DT2010H35
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H5

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H5
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn giám đốc DT2010H12

Giá bán: Liên hệ
Bàn giám đốc DT2010H12
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H43

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H43
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H4

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H4
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H37

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H37
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H36

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H36
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H3

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H3
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H27

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H27
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H26

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H26
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H25

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H25
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H24

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H24
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H17

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H17
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H16

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H16
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H15

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H15
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H14

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H14
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H12

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H12
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H1

Giá bán: Liên hệ
Bàn lãnh đạo cao cấp sơn PU DT1890H1
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn giám đốc DT3212V18

Giá bán: Liên hệ
Bàn giám đốc DT3212V18
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn giám đốc DT3212V7

Giá bán: Liên hệ
Bàn giám đốc DT3212V7
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn giám đốc DT3020VM20

Giá bán: Liên hệ
Bàn giám đốc DT3020VM20
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn giám đốc DT1890V14

Giá bán: Liên hệ
Bàn giám đốc DT1890V14
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn giám đốc DT3012V8

Giá bán: Liên hệ
Bàn giám đốc DT3012V8
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:

Bàn giám đốc DT2411V6

Giá bán: Liên hệ
Bàn giám đốc DT2411V6
Giá bán : Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu : Hòa Phát
Trạng thái : Hàng không có sẵn
Mô tả tóm tắt:
0967758891
messenger icon zalo icon zalo icon